PERRO

DE AGUA

ESPAÑOL

     
MH-test för Rockerfellow's Kiros
   
Plats: Lerums Brukshundsklubb
Datum: 2007-09-15
Mentalbeskrivare: Per-Arne Jadepalm
   
1a KONTAKT
Hälsningar
Tar kontakt eller besvarar kontaktbesök. (4)
   
1b KONTAKT
Samarbete
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. (4)
   
1 c KONTAKT
Hantering
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. (4)
   
2 a LEK 1
Leklust
Startar snabbt, leker aktivt. (4)
   
2 b LEK 1
Gripande
Griper direkt, hugger föremålet i farten. (5)
   
2 c LEK 1       
Gripande och dragkamp
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper. (5)
   
3 a FÖRFÖLJANDE Startar inte. (1)
Startar, men avbryter. (2)
   
3 b GRIPANDE Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. (1)
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. (1)
   
4 AKTIVITET Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. (3)
   
5 a AVST. LEK
Intresse
Kontroll, avbrott förekommer. (2)
   
5 b AVST. LEK
Hot/ agg.
Visar inga hotbeteenden. (1)
   
5 c AVST. LEK
Nyfikenhet
Går fram när figuranten är aktiv på linjen. (2)
   
5 d AVST. LEK
Lekslust
Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. (4)
   
5 e AVST. LEK
Samarbete
Blir aktiv men avbryter. (2)
   
6 a ÖVERRASKNING
Rädsla 
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. (3)
   
6 b ÖVERRASKNING
Hot/agg.
Visar enstaka hotbeteenden. (2)
   
6 c ÖVERRASKNING
 Nyfikenhet
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen.samt lockar på hunden. (2)
   
6 d ÖVERRASKNING
 Kvarstående rädsla
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.(4)
   
6 e ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. (2)
   
7 a LJUDKÄNSl.
Rädsla
Flyr mer än 5 meter. (5)
   
7 b LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går fram till skramlet när föraren står bredvid. (3)
   
7 c LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. (1)
   
7 d LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle. (2)
   
8 a SPÖKEN
Hot/ agg.
Visar flera hotbeteenden under längre tid. (3)
   
8 b SPÖKEN                     
Kontroll
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. (4)
   
8 c SPÖKEN
Rädsla 
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr. (5)
   
8 d SPÖKEN                    
Nyfikenhet
Går fram till figuranten när föraren talar med figuranten och lockar på hunden. (2)
   
8 e SPÖKEN
Kontakttagande med
figurant i spökdräkt
Tar själv kontakt med figuranten. (4)
   
9 a LEK 2
Leklust
Startar snabbt, leker aktivt. (4)
   
9 b LEK 2
Gripande
Griper direkt med hela munnen. (4)
   
10 SKOTT Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. (3)
   
Överfört från det av mentalbeskrivaren Per-Arne Jadepalm förda protokollet.
   

 

 

Tillbaka

www.fulke.se -  Webmaster Nenette's Design